A WWW.CSODAERDO.HU WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A www.csodaerdo.hu webáruház tulajdonosának adatai:

 • Schleich Tamás E.V.
 • Székhelye: 7347 Egyházaskozár, Virág u. 20.
 • Képviseli: Schleich Tamás
 • Adószám: 52554366-1-22
 • Telefon: (+36) 20/ 339-3880
 • Email: csodalatoserdo@gmail.com

mint webáruházat üzemeltető, termékértékesítő (a továbbiakban, mint Csodaerdo)

1. Preambulum

1.1. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Csodaerdo és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók illetve kereskedők (a továbbiakban, mint Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Csodaerdo és a Megrendelő a továbbiakban együttesen, mint Felek.

1.2. Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a Csodaerdo által üzemeltetett www.csodaerdo.hu webáruház (a továbbiakban, mint Webáruház) felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

1.3. Az ÁSZF és annak minden módosítása a Csodaerdo által a Webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától hatályos és annak Csodaerdo általi visszavonásáig illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: www.csodaerdo.hu

1.4. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország vagy egyéb külföldi ország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol (a rendelés leadását megelőzően, a továbbiakban mint Felhasználó). A továbbiakban, mint Megrendelő.

1.5. Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és Csodaerdo között létrejövő egyedi szerződés részévé válik. A Webáruházon keresztül megkötött, a Csodaerdo általános szerződési feltételei szerint létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra a Csodaerdonél, ennek megfelelően a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Megrendelőnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.

1.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen: ü az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény.; ü az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.; ü az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet); ü az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.); ü a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet; ü a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 1.7. A Megrendelés gomb megnyomásával a Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és annak feltételeit kifejezetten elfogadta.

2. A Szerződő Felek Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre az alábbiakban megjelölt Felek között, határozatlan időtartamra a Csodaerdo és a Megrendelő között.

2.1. A Megrendelő ha elvégzi a Webáruházban az általános regisztrációt, a regisztráció elvégzése megkönnyíti a későbbi vásárlásait, mert a regisztrációval már csak be kell jelentkeznie és a Webáruház megjegyzi az adatait.

3. A szerződés tárgya

3.1. A szerződés tárgya a Webáruházban megtalálható élelmiszerek és egyéb „non food” (papíráru, csomagoló anyag, konyhai eszköz, tisztító eszköz, tisztítószer, stb…) termékek.

3.2. A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a termék vásárlási felülete tartalmaz tájékoztatást.

4. Általános tudnivalók a rendelésről

4.1. A Webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. A szállítási költség és az utánvétel költsége minden esetben a Megrendelőt terheli, ezeket a feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák.

4.2. A Webáruházban elektronikusan tett megrendelések a Csodaerdohöz érkeznek, aki ezeket elektronikus úton 24 órán belül igazolja vissza, és a szükséges, rendeléssel kapcsolatos információkat elektronikus úton megküldi a Megrendelő részére.

4.3. A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van adatainak módosítására, akár többszöri esetben is.

4.4. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma archiválásra kerül, amely utólag visszakereshető.

4.5. A Megrendelő a rendelés elküldésével automatikusan elfogadja a Csodaerdo Általános Szerződési Feltételeit.

4.6. A Csodaerdo minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

4.7. A Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal a regisztráció és a megrendelés során megadott felhasználói és megrendelői adatok valóságtartalmáért.

4.8. A termékekhez tartozó leírások, jellemzők nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, annak valóságtartalmáért, pontatlanságáért a Csodaerdo felelősséget nem vállal.

5. A rendelés folyamata

5.1. A rendelés leadása

 • A felhasználó a kosárba helyezi a megvásárolni kívánt terméket, a Webáruház pedig visszajelzi, hogy a termék bekerült a felhasználó kosarába.
 • Amennyiben a felhasználó további terméket szeretne megnézni vagy megvásárolni, úgy a Webáruház felületén szabadon válogathat, tekintettel arra, hogy kosara tartalma változatlan marad – Amennyiben felhasználó menet közben meg szeretné nézni kosara tartalmát, úgy a  „Kosár” logóra kattintva teheti azt meg. Ebben a szakaszban még adott a felhasználó számára a lehetőség, hogy a megrendelés termékein változtathasson (törölni, újat beletenni, mennyiségen változtatni).
 • A „Kosár” opción belül a Felhasználó láthatja a tételes megrendelését a fizetendő összeggel, amely már esetlegesen a szállítási költséget is tartalmazza.
 • Amennyiben a Felhasználó megrendelésével mindent rendben talál, úgy a „Megrendelés” gomb kiválasztásával, valamint ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tudja megrendelését véglegesíteni és a kiválasztott termékeket a Csodaerdotől megrendelni.
 • Megrendelő a megrendelés elküldését követően a Csodaerdotől emailben visszaigazolást kap. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza, amely magában foglalja a szállítási költséget.
 • A szállítás teljesítéséről a Csodaerdo munkatársa küld a Megrendelő részére értesítést.

5.2. A rendelés feldolgozása

 • A megrendelés feldolgozása hétfőtől péntekig 6:30-20:00-ig történik. A Megrendelő hétköznap a fenti időintervallumtól eltérően szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is leadhat megrendelését, amelyeknek feldolgozására azonban csak az azt követő munkanapon kerül sor.
 • Az általános teljesítési határidő max. 5  munkanap – A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a Csodaerdo nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

5.3. A rendeléssel kapcsolatos egyéb információk

 • Amennyiben az adott termékből a Csodaerdonél nincs akkora készlet, amelyet a Megrendelő meg kíván rendelni, a Csodaerdo erről tájékoztatást küld a Megrendelőnek.
 • Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Csodaerdo 5 munkanapon belül értesíti a Megrendelőt és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 • Részteljesítés esetén a Csodaerdo felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és kizárólag az egyeztetés és beleegyezést követően teljesít.
 • A Csodaerdo fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ebben az esetben a Csodaerdo 5 munkanapon belül értesíti a Megrendelőt.
 • Minimális rendelési érték minimum bruttó 6.000 Ft.
 • Egyes termékeknél a színválasztóban található színek csak tájékoztató jellegűek, a valóságtól árnyalatban eltérhetnek, tekintettel arra, hogy a színek képi megjelenítése monitorbeállítás, videokártya, vagy képfeldolgozás függvénye is lehet.
 • A Csodaerdo nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 • – A kiszállítás hétfőtől- péntekig reggel 8 órától 18 óráig történik.

6. A rendelés teljesítése

6.1. A Csodaerdo rögzíti, hogy a megrendelt termékek kiszállítását a Magyar Posta Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 30. ; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám:10901232-2-44; a továbbiakban: kiszállító) ; a Csomagpiac Kft. (székhely: 2100 Gödöllő,Németh L. u. 1/b ; cégjegyzékszám: 01-09-923556; adószám:14864021-2-13; a továbbiakban: kiszállító) logisztikai partnerén illetve a Suntrade Kft.-től  bérelt autóval(székhely: 7347 Egyházaskozár, Virág u. 20. ; cégjegyzékszám: 02-09-081682; adószám: 24872483-2-02; a továbbiakban: kiszállító) saját hatáskörben végzi.

6.2. Minimális rendelési érték bruttó 6.000 Ft.

6.3. Megrendelő jogosult a megrendelt csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt felnyitni és meggyőződni annak tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Amennyiben Megrendelő a megrendelt és a kiszállított termékek vonatkozásában eltérést vagy a termékeken sérülést észlel köteles azt jelezni a kiszállítónak, aki az esetleges hiányról vagy sérülésről köteles pontos jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben Megrendelő a terméket a kiszállított állapotban nem fogadja el, úgy köteles a csomag tartalmát az aláírt jegyzőkönyvvel a kiszállító részére visszaadni. Utólagos reklamációt illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Csodaerdonek nem áll módjában elfogadni.

6.4. Megrendelő felel az általa megadott szállítási cím valós tartalmáért. Megrendelő köteles olyan szállítási címet megjelölni, amikor ebben az adott időben a megadott címen tartózkodik tekintettel arra, hogy amennyiben a kiszállítás időpontjában a Megrendelő nem tartózkodik a megadott címen, úgy a Csodaerdonek nem áll módjában a Megrendelő megrendelését teljesíteni.

6.5. Sikertelen kiszállítási kísérlet esetén a Csodaerdo jogosult a megrendelésről elállni!

6.6. Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választva tudja teljesíteni a megrendelése ellenértékét:

 • megrendelés átvételével egyidejűleg fizetés a futárnál készpénzben vagy bankkártyával (utánvétel)
 • online bankkártyás előre fizetéssel

6.7. Megrendelő a megrendelésének összegét, valamint az esetleges szállítási díjat a Webáruházba integrált fizetést feldolgozó szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43) által biztosítottan tudja bankkártyával teljesíteni. Ezen online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Csodaerdohöz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: HEN-I-1064/2013. 6.9. Online bankkártyás fizetés regisztrációhoz nem kötött. A Megrendelőnek elég a bankkártyaszámát, lejárati dátumát és a bankkártya hátoldalán található CVC kódját, illetve aktív email címét megadnia. Barion rendszeren belül a fizetéshez Mastercard vagy Maestro, Visa, illetve Electron továbbá Amex bankkártya használható. Online fizetéssel kapcsolatos további információ és ingyenes regisztráció a Barion www.barion.com oldalán található.

6.10 A kiszállítás és az áru átvételének igazolásaként az átvevő által aláírt bizonylat szolgál, valamint a futár által készített fotódokumentáció abban az esetben, amennyiben a csomaghoz kapcsolódó szállítólevél aláírását a Megrendelő a csomag átvétele ellenére megtagadta.

6.11 Amennyiben Csodaerdonél a megrendelt áru szállításával kapcsolatban akadályoztatás lép fel, azt a Csodaerdo a Megrendelővel elektronikus úton vagy telefonon közli, a módosított szállítási időponttal együtt. A Csodaerdo jogosult több szerződött fuvarozó partnert alkalmazni.

6.12 Kiszállítás kiszállítási díj nélkül, kizárólag bruttó 15.000 Ft feletti megrendelések esetén.

6.13 A Megrendelő által leadott megrendelés szerint összeállított és kiszállított csomagokat kizárólag 18 éven felüli személy jogosult a kiszállítási címként megadott helyszínen átvenni.

7. Szavatossági igények érvényesítése

7.1. A Megrendelő a Csodaerdo hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

7.2. A Megrendelő választása szerint – a Termék természetének a figyelembevételével – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Csodaerdo költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

7.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 napon belül közölni a Csodaerdovel, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 72 órán belül az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.5. A teljesítéstől számított 2 napon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a Webáruházon keresztül vásárolta. A teljesítéstől számított 2 nap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.6. A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.7. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.8. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 60 napon belül érvényesítheti, ezen határidő elteltével jogosultságát elveszti.

7.9. Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.10. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8. Az elállási és felmondási jog

8.1. A Csodaerdo online vásárlás esetén 14 napos elállási vagy felmondási lehetőséget biztosít. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül.

8.2. Amennyiben a Megrendelő elállási vagy felmondási jogával élni kíván elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Csodaerdo részére (7347 Egyházaskozár, Virág u. 20. ;  email: csodalatoserdo@gmail.com). Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatot a Csodaerdo 2 munkanapon belül visszaigazolja. Az elállási jogát határidőben gyakorolja a Megrendelő, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát.

8.3. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Csodaerdo haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Csodaerdo, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

8.4. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén legkésőbb az elállási nyilatkozata közlésétől számított 14 napon belül küldje vissza a Csodaerdo részére. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Amennyiben a kiszállítás ingyenesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Csodaerdo elengedett a házhoz szállításkor. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége a Csodaerdonel.

8.5. Abban az esetben, ha a terméket a Megrendelő használatba vette, vagy a használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a Csodaerdo részére visszajuttatni, az elállási joga nem illeti meg. A Csodaerdo fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok kibontását, és a benne lévő termék vizsgálatát – a beérkezést követően – kamerával rögzítse.

8.6. A Csodaerdo a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Megrendelő kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenés miatt, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.7. Az Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §- ában taxatíve felsorolt esetekben különös tekintettel a d) és e) pontjában foglalt romlandó vagy minőségét rövid 6 ideig megőrző termékek tekintetében és olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

9. Adatvédelem

9.1. A Webáruházban történő regisztrációra és vásárlásra kizárólag a Csodaerdo Adatvédelmi tájékoztatójának a megismerését és elfogadását követően kerülhet sor. Adatkezeléssel érintett adatok köre

a Webáruház regisztráció során kezelt adatok – az Érintett (Megrendelő) neve, választott felhasználóneve, cégnév, email cím, telefonszám, lakóhely, banki információk (adatfeldolgozó bankon keresztül),

a Webáruház megrendelés során kezelt adatok – név, lakóhely (számlázási cím), telefonszám, bankkártyaadatok (az adatfeldolgozó bankon keresztül) Adatkezelés célja regisztráció

a Webáruház használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása, megrendelés – termékvásárlás számlázás – a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása Adatkezelés jogalapja regisztráció – az érintett önkéntes hozzájárulása számlázás – a jogszabályi kötelezettség teljesítése Adatkezelés időtartama regisztráció – pedig a törlési kérelemig tart számlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8 év

9.2. A Csodaerdo részletes Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken ismerhető meg: https://www.csodaerdo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

10.2. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

10.3. Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Csodaerdo nem köteles alkalmazni.

Hatályos: 2020. szeptember 1. napjától